DESIGN THINKING

VOOR INTERNATIONALE TEAMS

 

De wereld om ons heen verandert met een ongekende snelheid. Er zijn steeds meer complexe vraagstukken waar geen eenvoudige oplossing voor te vinden is. Traditionele denkwijzen hebben vaker geen passend antwoord meer op dit soort vraagstukken, ook wel “wicked problems” genoemd. Want wat is precies het probleem? Is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen? En wie is eigenlijk de ‘probleemeigenaar’?

 

Dorenbos Connect gelooft dat je met nieuwe werk- en denkwijzen tot nieuwe oplossingen kunt komen voor complexe vraagstukken. Door niet te denken in problemen, maar in oplossingen. Door samen te werken, door te experimenteren en door te durven. Én door de gebruiker consequent steeds weer centraal te stellen. Dat is ook de kern van design thinking. Door de juiste toepassing van de methodiek, kan je radicale innovatie realiseren.

 

Design Thinking is een proces waarbij echte waarde gecreëerd wordt in korte tijd voor de klant. 

Met Design Sprint wordt het ‘Design Thinking’ proces versneld, praktisch en concreet gemaakt. Design Sprint is een creatieve, energiegevende, innovatieve en oplossingsgerichte workshop met een klein team. Binnen een week van ‘de juiste probleemstelling’ met snelle en gedragen besluitvorming tot een getoetst prototype of voorstel die kan bijdragen aan het oplossen van de grotere vraagstukken.

 

Van vraagstuk naar getest prototype in de praktijk in een week. Een aanpak die maanden vergaderen terugbrengt naar 1 week waarbij het vraagstuk diepgaand wordt verkend en meerdere ideeën worden verzameld waaruit de beste oplossing wordt geselecteerd en getoetst. Na 1 week weet je of deze oplossing verder ontwikkeld moet worden of dat je ermee stopt

 

De voordelen van een design sprint op een rijtje:

  • Een design sprint is een heel geschikte manier om eens te proeven van design thinking. Wat levert het nou op? Uitleggen is soms lastig, maar met een design sprint ervaar je het direct.

  • Niet meer verder overleggen of discussiëren, maar echt aan de slag.

  • Wat is exact de kern van het probleem? Een design sprint zorgt voor een heldere formulering van het vraagstuk en maakt het tastbaar.

  • Zelfs bij een korte workshop krijg je al nieuwe, bruikbare ideeën door anders te leren kijken, andere methodes te gebruiken en op een nieuwe manier samen te werken.

  • Zowel interne als externe stakeholders worden enthousiast en voelen zich ‘eigenaar’ van het vraagstuk. Na afloop is bovendien direct duidelijk of er vruchtbare grond is voor verdere samenwerking.

 

Wil je weten wat Design Thinking in een interculturele context voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Business Meeting

IN 30 DAGEN ....

Ontwikkel uw bedrijf

WEBINAR

Begeleiding door experts

Training & Coaching

Ontwikkel uw bedrijf